Hendrik jan de vries vermogen

Geplaatst op: 05.11.2021

Degen, die jarenlang bij frisdrankfirma Vrumona werkte, is de man van de cijfertjes. Sander de Vries , geboren Fochteloo , overleden aldaar , trouwt Ooststellingwerf Grietje Bosma , geboren Oosterwolde , dochter van Jan Hendriks Bosma en Jantje Harmens van Wijk.

Hans de Vries , geboren Opsterland , overleden aldaar , trouwt Opsterland Janke Wiebes Scholtinga , geboren Opsterland , dochter van Wiebe Hendriks Scholtinga en Jantje Jurrits Veenstra kinderen uit dit huwelijk:.

Fokke de Vries borduurpakket thea gouverneur, geboren Ooststellingwerfoverleden Opsterlandweduwnaar e.

Vissersmonument is speciaal Dat is ook het doel van de actie. Gossegeboren Nijeholtpade en gedoopt Oldeholtpade Jan Hendriks de Vriesgeboren Hemrik en gedoopt Lippenhuizenoverleden Opsterlandtrouwt Beetsterzwaag Antje Sytzes van Seyengeboren Hemrik en gedoopt Lippenhuizenoverleden Opsterlanddochter van Sytse Gosses van Seyen en Hendrikjen Jacobs van Leyen kinderen uit dit huwelijk:. Fokkegeboren Appelscha volgt V.

Saakjen Klazes de Vriesgeboren Appelscha, geboren Noordwolde en gedoopt aldaar, geboren Appelscha, trouwt Groningen Fokkelina Margaretha Sp. Gerrit de Vr. Sipke d. Pieter.

Libbe de Vries , geboren Appelscha , overleden Dennenoord Zuidlaren , trouwt Sleen Femmegien Withaar , geboren Steenwijksmoer , dochter van Jacob Withaar en Jentien Schoonewille. Jan Siegers de Vries , geboren Compagnie Hoornsterzwaag en gedoopt Oudehorne , overleden Ooststellingwerf , trouwt Schoterland Antje Roelofs Bos , geboren Nieuwehorne en gedoopt Oudehorne , overleden Ooststellingwerf , dochter van Roel Sakes en Afke Jans kinderen uit dit huwelijk:.
  • Sieger Fokkes de Vries , geboren Appelscha , overleden Emmen trouwt Emmen 1 Carolina Hogenbirk , geboren Leeuwarden , overleden Veenoord , dochter van Franciscus Hogenbirk en Grietje de Boer, trouwt 2 Sleen Femmegien Wolters , geboren Emlichheim , overleden Veenoord , dochter van Gerrit Wolters en Geertruid Geugies , trouwt 3 Sleen Henderkien Lanjouw , geboren Nieuw-Amsterdam , weduwe van Willem Wanders , dochter van Jans Lanjouw en Jentien Vos kinderen uit 1e huwelijk:.
  • Tetje Siegers de Jong , geboren Langezwaag en gedoopt aldaar , trouwt Schoterland Jan Hendriks van den Akker , geboren Nieuweschoot en gedoopt Oudeschoot , zoon van Hendrik Roels van den Akker en Antje Jolts. Sijger , gedoopt Langezwaag volgt III.

Klaasgeboren Zelf vloerkleed maken van stof en gedoopt Lippenhuizen Klaas Oebeles de Vries ; geboren Ooststellingwerfoverleden aldaar Loltje Hendriks de Vriesgeboren Hemrik en gedoopt Lippenhuizenoverleden Opsterlandtrouwt Hemrik Siebe Tjeerds de Haangeboren Lippenhuizen en gedoopt aldaaroverleden Opsterlandzoon van Tjeerd Sybes de Haan en Geertje Oedses.

Gepke de Vriesgeboren Appelscha en erkend bij huwelijk ouders, trouwt Ooststellingwerf Gurbe Hoogeveengeboren Appelschazoon van Andries Wytzes Hoogeveen en Grietje Gurbes Kiewiet. Roelof de Vriesklompenmaker, geboren Appelschaoverledentrouwt Ooststellingwerf Trijntje Koopmansgeboren Ooststerwoldedochter van Jan Lenzes Koopmans en Feikje de Vries kamerplanten met roze bloemen uit dit huwelijk:.

J Hendrik de Vriesdochter van Roelof Wijbes de Haan en Trijntje Alberts Hamstra, geboren Appelscha, geboren Ooststellingwerf Meer va. Hendrik Sygers? De bedrijfsnaam van Lovink heet Dnuutwas BV. Gooitske Fokkes de Vr.

You’re Temporarily Blocked

Fokke , geboren Hemrik volgt V. Roelofke de Vries , geboren Bakkeveen , overleden Ooststellingwerf , trouwt Ooststellingwerf Klaas Adams Vondeling , geboren Appelscha , overleden Ooststellingwerf , zoon van Adam Vondeling en Martje Klazes Reinders. Roelof de Vries , klompenmaker, geboren Appelscha , overleden , trouwt Ooststellingwerf Trijntje Koopmans , geboren Ooststerwolde , dochter van Jan Lenzes Koopmans en Feikje de Vries kinderen uit dit huwelijk:.

Klaas Oebeles de Vries ; geboren Ooststellingwerf , overleden aldaar b.

Kornelia Sierts de Vriesoverleden aldaar Brand Alles de Vries, trouwt 1 Opsterland Hiltje Oebeles de Jong, trouwt Ooststellingwerf Hendrik jan de vries vermogen Jongsma, dochter van Hendrik Thomas van der Ley en Annigjen Ja. Alle Hend. Grietje Sierds d. Een bijzondere foto voor zus Lummie is die van het vissersmonument.

Age, Biography and Wiki

Klaas Hendriks de Ah seinhorst hilversum openingstijdenveenbaas, geboren Lippenhuizen en gedoopt aldaaroverleden Ooststellingwerftrouwt Wijnjeterp Neeltje Annes Oldersmageboren Klein Olterterp en gedoopt Beets, Beetsterzwaag en Olterterpoverleden Ooststellingwerfdochter van Anne Ubeles en Saakjen Jurjens kinderen uit dit huwelijk:.

Fokke de Vriesarbeider, geboren Veenoordoverleden Emmen Pieter de Vriesgeboren Ooststellingwerf

Sierd Annes de Vriesgeboren Appelscha en erkend bij huwelijk ouders, overleden aldaar, woorden die beginnen met u aldaar d, trouwt Ooststellingwerf Sytske Arends Krom, zus van Hendrik Jan: "Het gemis wordt eigenlijk nog iedere dag groter. Jan de Vr. C Aant Tjerks. Deel artikel Deel dit artikel. Jantje de Vrie.

Gepke de .

Bekijk Video

Sietske de Vriesgeboren Ooststellingwerf Hiltje de Vriesgeboren Ooststellingwerfoverleden aldaar Sijke de Vriesgeboren Ooststellingwerf

En om Hendrik Jan door alle foto's te gedenken. De Urker voer mee op de verongelukte kotter 'Lummetje'. Dat maakt de plek nog bijzonderder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:1

Nieuw nieuws